Beverly K Gold Blue Topaz Ring

Sensational yellow gold blue topaz ring with diamonds and French cut onyx.
Product TypeFashion Ring
Primary StoneLondon Blue Topaz
Stone Weight5.65
Diamond Weight0.22
Stone WeightOnyx: 1.30
Metal TypeYellow Gold
Stone TypeBlue Topaz, Diamond, Onyx
StylesNew, Vintage